گواهی استعلام زر هوشمند (SMART ZAR)

«گواهی اعتبار مولد گام» به عنوان یک ابزار نوین مالی کارآمد و بازار محور با قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه است که تسهیلات جدیدی را برای تأمین مالی زنجیره تولید و سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت های متنوع بازار سرمایه را فراهم می‌کند که بر اساس آن مؤسسات با درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و متقاضیان تحویل می‌دهند. اوراق گام زر، گواهی ضمانت دارای اعتبار است که بانک‌های عامل و مؤسسات مالی با اعتبارسنجی و پشتوانه دارایی صادر می‌کنند و شرکتهای بیمه بر اساس ارزش دارایی سهام منتشر کننده آن، ارزش اصل و سود علی الحساب مشارکت در منافع آن را تضمین می کنند. دارنده اوراق میتواند در هر زمانی این اوراق را با نرخ تنزیل در بازار سرمایه نقد کرده یا تا سررسید مقرر نگهداری و در نهایت مبلغ اسمی قرارداد را دریافت کند. همچنین مالک اوراق میتواند آن را انتقال داده و یا به عنوان ضمانت تسهیلات یا خرید اعتباری کالا و خدمات وثیقه گذاری کنند. اوراق گام با نام و غیر کاغذی در بستر فناوری نوین زنجیره بلوک منتشر می شود و امکان تامین مالی را در زنجیره تولید کشور فراهم می‌کند.

گواهی استعلام زر هوشمند (SMART ZAR)

اوراق گام زر، گواهی ضمانت دارای اعتبار است که بانک‌های عامل و مؤسسات مالی با اعتبارسنجی و پشتوانه دارایی صادر می‌کنند و شرکتهای بیمه بر اساس ارزش دارایی سهام منتشر کننده آن، ارزش اصل و سود علی الحساب مشارکت در منافع آن را تضمین می کنند. دارنده اوراق میتواند در هر زمانی این اوراق را با نرخ تنزیل در بازار سرمایه نقد کرده یا تا سررسید مقرر نگهداری و در نهایت مبلغ اسمی قرارداد را دریافت کند. همچنین مالک اوراق میتواند آن را انتقال داده و یا به عنوان ضمانت تسهیلات یا خرید اعتباری کالا و خدمات وثیقه گذاری کنند. اوراق گام با نام و غیر کاغذی در بستر فناوری نوین زنجیره بلوک منتشر می شود و امکان تامین مالی را در زنجیره تولید کشور فراهم می‌کند.

شرایط لازم برای معتبر و قابل استفاده بودن اوراق گام زر موارد چهارگانه زیر می‌باشند:

- اوراق گام زر در سامانه استعلام اصالت اوراق بهادار به آدرس prsb.ir قابل استعلام و مشاهده می‌باشند.

- اوراق گام زر باید در سامانه شبکه زر به آدرس ZarSwap.com ثبت و از طریق این سامانه صادر شده باشد. اوراق گام زر صادره از سامانه دارای شماره ثبت معتبر در سامانه می‌باشند.

- اوراق گام زر با پشتوانه بیمه اعتباری معتبر می‌باشند که بیمه اعتباری پشتوانه اوراق از طریق سامانه قابل استعلام می‌باشد.

- اوراق گام زر با مهر برجسته شبکه زر و هولوگرام اختصاصی امنیتی صادر می‌گردند.

- ارزش پایه اوراق گام زر (اصل مبلغ و سود علی‌الحساب 21 درصد سالانه) به صورت لحظه‌ای قابل استعلام و مشاهده است و کلیه تبادلات، واگذاری‌ها و نقل و انتقالات باید صرفا از طریق سامانه زرسواپ انجام شوند و سایر روش‌ها فاقد اعتبار می‌باشند.